Aanpak

Het hebben van regie is voorwaarde om grip te krijgen op verzuim en financiën. diverz kan u ondersteunen om uw focus en/of beleid op schadelastbeheersing te richten door allereerst te kijken naar hoe de verzuimaanpak binnen uw organisatie geregeld is; wie de casemanager is of deze rol een onafhankelijke rol is en of de casemanager weet wat de financiële consequenties zijn van bepaalde afwegingen. Ook de rol van de arbodienst in verzuimtrajecten komt aan bod. Daarbij adviseert diverz  op welke wijze u meer regie kan krijgen in uw samenwerking met de bedrijfsarts.

diverz zorgt ervoor dat organisatie de WGA-last kunnen beïnvloeden welke 10 jaar voor rekening komt van organisaties wanneer werknemers in de WIA terecht komen. In het Fase 2-re-integratiebeleid voor de eigenrisicodrager WGA staat opgenomen hoe organisaties (ex) werknemers effectief kunnen volgen en op welke wijze zij invloed op de hoogte en duur van de WGA-last kunnen uitoefenen.

Maar verzuim begint allemaal bij de ziekmelding van een werknemer. Kijk eens naar de redenen waarom werknemers zich ziek melden. Zo’n 65% van het ziekteverzuim valt onder ‘grijs verzuim’ en dat is verzuim wat te beïnvloeden is. Een deel van verzuim heeft te maken met gedrag en gedrag is beïnvloedbaar. Soms lopen werknemers tegen hun grenzen aan, functioneren ze daardoor niet goed meer en melden ze zich (regelmatig) ziek. Feitelijk is hier dan sprake van disfunctioneren, maar wordt dit niet goed erkend.

Hier vindt de naam van diverz haar oorsprong: DIsfunctioneren en VERZuim. Twee begrippen die een andere aanpak en begeleiding vereisen, maar vaak voor ‘het gemak’ even onder de noemer verzuim worden geparkeerd. Met alle (financiële) gevolgen van dien.

Vergeet ook niet de rol die de partner, collega’s of leidinggevenden hebben bij verzuim: “ziek de rest van de week nog maar uit” of door de leidinggevende “deze werknemer is nooit ziek, ik laat hem even met rust, dan zie ik hem vanzelf wel weer” of “eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik met deze zieke werknemer aan moet; ik stuur hem wel naar de bedrijfsarts. “

Aan de hand van praktische oplossingen helpt diverz u op weg om te besparen op de hoge kosten van verzuim op dossierniveau. Kort gezegd: door de mogelijkheden optimaal te onderzoeken om een re-integratietraject te verkorten en het tijdig inzetten van interventies, wordt een loonsanctie voorkomen en daarmee ook de WIA- instroom. Is WIA-instroom onoverkomelijk? Dan kunt u diverz inschakelen om de hoogte en duur van de WGA-last te beïnvloeden. Hiervoor heeft diverz een praktisch toepasbaar Fase 2-re-integratiebeleid ontwikkeld voor de eigenriscodrager voor de WGA.

Op organisatieniveau geeft diverz u onder meer aan de hand van verschillende rekenmodellen inzicht in de kosten van verzuim binnen uw organisatie, welke voor u worden door vertaald  naar besparingsmogelijkheden.

Hoe de dienstverlening op dossier- en organisatieniveau is kunt u lezen op deze website. diverz werkt hierin zoveel mogelijk samen met u, zodat u in de toekomst zelf weet op welke manier u kun besparen.