Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld Dianne

Dianne is een groepsleerkracht en heeft een arbeidsverleden van 24 jaar.

Maandsalaris:                     € 2.500
Jaarinkomen:                     € 30.000

Na 2 jaar ziekte vraagt werknemer een WIA-beoordeling aan (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Alle stappen conform Wet verbetering poortwachter zijn gevolgd en uitgevoerd, waardoor werkgever een loonsanctie van nog een jaar loon doorbetalen voorkomt.

Uitkomst WIA-beoordeling: WGA 80-100% volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. (WGA: Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

Kosten werkgever gedurende eerste twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.


Jaar 1: 100%                       € 30.000

Jaar 2: 70%                          € 21.000

Totaal:                                    € 51.000

Kosten WGA-last 10 jaar (loongerelateerde uitkering 24 maanden en 96 maanden (8 jaar) loonaanvullende uitkering is samen): € 42.250 + € 98.745 = € 140.995

Kosten werkgever over 12 jaar: € 51.000 + € 140.995 = € 191.995.

In dit rekenvoorbeeld zijn alleen de directe kosten berekend. Kosten voor vervanging, productieverlies, interventies, begeleiding arbodienst, etc zijn niet meegerekend. Was dit wel het geval, dan vallen de kosten nog hoger uit.