Verzuimbegeleiding

Veel organisaties worden geconfronteerd met hoge kosten bij (ziekte)verzuim. De verschillende wet- en regelgeving schrijft voor hoe verzuim(begeleiding) in goede banen geleid moet worden, maar geeft geen oplossing voor het besparen op de hoge kosten die met verzuim gepaard gaan.

  • Heeft u zich weleens afgevraagd hoeveel geld het ziekteverzuim binnen uw organisatie kost?
  • De kosten voor één werknemer die in de WIA terecht komt, kunnen oplopen tot ruim € 190.000. Voert u al beleid om WIA-instroom te voorkomen of om de hoogte en duur van WGA-uitkeringslast te beïnvloeden?
  • Welke maatregelen worden getroffen binnen de organisatie om verzuimkosten te verminderen, kortom:
  • Hoe houdt u grip op verzuim?

Grote kans dat u geld laat liggen wanneer niet helder is hoe een en ander binnen uw organisatie geregeld is. Ter indicatie: zo’n 30% van de bruto jaarloonsom wordt besteed aan publieke en private premies, terwijl er nauwelijks regie op deze geldstromen plaatsvindt. 7% hiervan houdt verband met geldstromen die te maken hebben met verzuim en arbeidsongeschiktheid en is beïnvloedbaar. Beslist de moeite waard om hier aandacht aan te besteden.

Met de specialistische kennis van een register casemanager krijgt u inzicht in de kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid op individueel en organisatie niveau. De focus van een register casemanager ligt op kostenbeheersing; hiermee onderscheidt de werkwijze zich van reguliere procesvolgende verzuimbegeleiding .

Van diverz verzuim- en casemanagement kunt u een heldere en zakelijke aanpak verwachten. Het besparen op verzuimkosten begint al door gedachten ‘ziek is ziek,’ of ‘daar zijn we toch voor verzekerd,’ los te laten en aan te pakken. Wilt u naast het terugdringen van uw verzuimcijfer ook besparen op uw verzuimkosten? Lees dan verder op deze website voor meer informatie of neem contact op.